Over DAP

Dé Actieve Partij Haaksbergen – Tijd voor nieuwe politiek!

Hoewel Dé Actieve Partij alweer een tijd bestaat zijn wij voor velen een nieuwe partij.  Een lokale politieke partij die handelt en functioneert vanuit de kernwaarden: verandering, vernieuwing en verjonging.

DAP, dé Actieve Partij, heeft een zeer divers ledenbestand van mensen en raadsleden die beschikken over kwaliteiten op verschillende vakgebieden. De kandidatenlijst van DAP bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was in leeftijdsopbouw, juist door het grote aantal jonge mensen, duidelijk onderscheidend ten opzichte van de andere politieke partijen in Haaksbergen. Een kandidatenlijst met daarop mensen die een duidelijke eigen maatschappelijke positie in nemen. Vanuit deze eigen ervaringen, kennis en wijsheid wil DAP een ander licht laten schijnen op onze samenleving binnen de gemeente Haaksbergen en daarbuiten.

Verandering

Bent u ook klaar met de beleidsvoering zoals die nu is? DAP vindt het belangrijk dat er een nieuwe frisse wind gaat waaien door Haaksbergen en haar politiek. Een veelgehoord geluid vanuit onze gemeente is dat de inwoners zich irriteren aan de lang zittende politici in de Haaksbergse gemeenteraad. Er gaat nu veel tijd verloren aan discussies over bepaalde personen en zaken uit het verleden. De persoonlijke en weinig zakelijke cultuur binnen de huidige gemeenteraad zorgt voor verlies en neergang en er wordt te weinig aandacht besteed aan de daadwerkelijke inhoud. De Actieve Partij wil geen tijd verliezen en wil directe en concrete stappen zetten voor de burgers van Haaksbergen. DAP stelt het welzijn van haar inwoners centraal.

Vernieuwing

Om een verandering teweeg te brengen binnen de gemeenteraad heeft DAP een belangrijke stap genomen en een lijst gepresenteerd met daarop veel jonge en nieuwe kandidaten met verschillende achtergronden en expertises. Een team met een perfecte balans tussen kennis, wijsheid en levenservaring om zo een nieuw licht te kunnen schijnen op onze mooie gemeente Haaksbergen. Vernieuwing van de leden binnen de gemeenteraad zal leiden tot daadwerkelijke veranderingen die ook zichtbaar en tastbaar zullen zijn in onze samenleving. DAP richt zich op vooruitgang en durft de nodige stappen te zetten.

Verjonging

DAP zal zich niet alleen inzetten voor verjonging binnen de gemeenteraad, maar ook voor verjonging binnen onze samenleving. Zo moet Haaksbergen voor jonge mensen en gezinnen weer aantrekkelijk gemaakt worden om zich te huisvesten. Voorzieningen en projecten die positief zullen bijdragen aan de verjonging van Haaksbergen zal DAP stimuleren en actief ondersteunen. Onze visie is dat wanneer wij zorgen voor onze kinderen, wij daarmee zorgen voor een gezonde samenleving in de toekomst.

DAP is er voor alle inwoners van Haaksbergen, van jong tot oud en ook met nadrukkelijk oog voor de grote groep ouderen die in Haaksbergen wonen.

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close